Pokertoernooien

Wanneer je liever geen cash games speelt, omdat wellicht het risico om ‘bust’ te gaan te groot is, dan zijn pokertoernooien een optie. Er zijn verschillende soorten pokertoernooien, die we op deze pagina één voor één zullen door nemen.

Toernooien worden gespeeld met een onbepaald bepaald aantal spelers, iedereen die zich voor het verstrijken van de inschrijfperiode heeft aangemeld kan in principe meedoen, mits de pokerroom natuurlijk geen limiet heeft vastgesteld.

Voor iedere speler is er één doel, en dat is het vergaren van alle chips van de andere deelnemers. Iedereen begint dus ook met het gelijke aantal chips, in tegenstelling tot cash games waarbij iedereen zich kan inkopen tot een bepaald bedrag/chips, afhankelijk van de stakes. Het aantal chips dat je krijgt, oftewel je stack, is afhankelijk van waar je aan een pokertoernooi meedoet, maar ook afhankelijk van het type toernooi; standaard, deep-stack, re-buy/addon, etc.

Verder zijn er tegenwoordig ook nog allerlei verschillende soorten pokertoernooien te vinden, een hele populaire vorm zijn de zogenaamde knock-out toernooien, waar we hieronder nog even verder op in zullen gaan. Door de extreme mate van populariteit zul je verstel staan hoeveel verschillende soorten online pokertoernooien er daadwerkelijk te vinden zijn, helemaal bij gerenommeerde pokerrooms zoals PokerStars en Full Tilt Poker.

Algemene Regels voor Pokertoernooien

Alle spelers die aan een pokertoernooi meedoen beginnen met hetzelfde aantal chips.

Bij standaard pokertoernooien worden er verschillende levels gespeeld. Deze levels duren bij internet pokeren meestal een minuut of tien. Bij live toernooien kan een level wel 2 uur lang duren. Bij elke nieuwe level wordt de inzet verhoogd; het aantal chips nodig voor de small-blind, en het aantal chips nodig voor de big-blind.

Bijvoorbeeld:

  • Toernooi level 1: 0 min. tot 10 min. – blinds $0.50/$1
  • Toernooi level 2: 10 min. tot 20 min. – blinds $1/$2
  • Toernooi level 3: 20 min.  tot 30 min. – blinds $2/$4
  • Etc.

Type Pokertoernooien

Er zijn twee algemene type van pokertoernooien; toernooien met – of zonder re-buy. Een re-buy houdt in dat een speler zich opnieuw mag inkopen wanneer hij geëlimineerd is. Wel zijn er nog een aantal verschillende variaties op re-buy pokertoernooien bedacht, namelijk standaard re-buy (je mag een re-buy doen zolang de re-buy periode nog niet verstreken is, meestal gedurende het eerste uur), single re-buy (waar slechts een eenmalige re-buy is toegestaan), en de re-buy en addon (in het voorbeeld hieronder komen we zo nog even op terug).

Bijvoorbeeld:

Je doet mee aan een pokertoernooi met een buy-in van een $10+$1 is. Zoals je weet gaat $10 in de pot en betaal je $1 fee  aan de pokerroom, een margebedrag voor het organiseren van het toernooi. Je begint met 1.500 chips, maar vliegt er al gauw uit. Bij een re-buy toernooi mag je jezelf dus opnieuw inkopen. Je betaald dan nogmaals $10 voor een nieuwe stack van 1.500 chips.

Je mag in principe zo vaak re-buyen als je wilt, maar zoals je hierboven al kon lezen, alleen als het geen single re-buy toernooi betreft en zolang de re-buy periode nog niet is verstreken.

Ten slotte komen we nog even terug op de ‘addon’ optie. Wanneer het een re-buy en addon toernooi betreft mogen alle deelnemers extra chips kopen nadat de re-buy periode is verstreken. Dit gebeurd meestal na een uur, tijdens de eerste pauze. Vaak kost de addon evenveel als de buy-in, minus de marge; $10 dus als je het bovenstaande voorbeeld in acht neemt. In de meeste gevallen krijg je meer chips dan dat je initieel bij de buy-in kreeg, vaak het dubbele aantal, dus in ons geval 3.000 chips.

Knock-out Pokertoernooien

Zo’n beetje de meest populaire toernooivorm van tegenwoordig is de knock-out, door sommige pokerrooms ook wel ‘bounty’ toernooien genoemd. Deze vorm heeft een extra dimensie, namelijk het uitschakelen/elimineren van andere deelnemers voor een premie.

Bij knock-out toenooien gelden dezelfde regels als bij standaard pokertoernooien; spelers moeten alle chips proberen te vergaren. Daarnaast kan je extra geld verdienen voor iedere speler die jij weet uit te schakelen. Met een paar knock-outs heb je vaak je buy-in al gauw terug verdiend.

Bijvoorbeeld:

Ter illustratie nemen we het knock-out systeem dat Full Tilt Poker hanteert. Wanneer de buy-in van een knock-out toernooi $10+$1 bedraagt gaat er $1 naar Full Tilt Poker, gaat er $8 in de pot, en wordt er $2 gereserveerd als premie.

Je hebt een stack van 2.000 chips en gaat all-in tegen een speler met 1.000 chips. Wanneer je verliest is er niks aan de hand, je verliest slechts de helft van je stack. Wanneer je wint wordt het interessant, want je krijgt er niet alleen 1.000 chips bij, je verdient ook nog eens een premie, het gereserveerd geldbedrag van $2, voor het elimineren van een speler.

Andersom, wanneer iemand jou uitschakelt krijgt hij de premie van $2 die op jouw hoofd staat genoteerd.

Shoot-out Toernooien

Dit type pokertoernooi wordt wederom in levels gespeeld, maar ongeacht of je nog chips over hebt kan je er na een level al uitvliegen.

Allereerst worden de spelers bij aanvang van het toernooi over de tafels verdeeld, dit noemen ze ’table balancing’; 70 spelers zouden tien tafels van 7 spelers kunnen worden, of zeven tafels van 10 spelers, afhankelijk van de set-up van het shoot-out toernooi. Bij oneven aantallen deelnemers worden de tafels zo eerlijk mogelijk ingedeeld.

Per ronde gaan er slechts een beperkt, maar wel vooraf gedefinieerd, aantal spelers door. In sommige gevallen alleen de winnaar van een tafel. Met 100 deelnemers heb je dan direct een finale tafel. In andere gevallen gaan er meerdere spelers door, 3 spelers bijvoorbeeld.

Soms is het zo dat de chips meegaan naar de volgende ronde, maar het kan ook zo zijn dat iedere speler een volgende ronde met een nieuwe, gelijke stack begint. Ook dit hangt weer af van de set-up van een shoot-out toernooi.

Nadat een tafel is uitgespeeld wordt er eerst gewacht totdat alle andere tafels zijn uitgespeeld, alvorens er nieuwe indelingen worden gemaakt.

Aangezien er veel verschillende variaties op shoot-outs zijn bedacht is het raadzaam eerst eens goed te kijken hoe de set-up van het toernooi is waaraan je wilt meedoen. Zo zijn er standaard shoot-outs, zoals hierboven beschreven, maar zijn er ook heads-up shoot-outs, waarbij steeds 1 speler doorgaat en de ander er uit ligt.

Kies een Poker Bonus

In de tabel hieronder staan een aantal poker bonussen die je kan krijgen wanneer je jezelf via Online Poker Gratis aanmeldt.

SitePercentageMaximale BonusVia / Link
PokerStars100%$600PokerStars
Full Tilt Poker100%$600Full Tilt Poker

Comments are closed.